Policygenomgång av Esener 2019

Keywords:

Denna publikation innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av Esener-undersökningen 2019, som visar vilka riskfaktorer som är det största bekymret på arbetsplatserna, i vilken grad arbetstagarna är delaktiga i åtgärder för att ta itu med dessa problem och varför arbetsplatserna klarar av eller inte klarar av att hantera arbetsmiljön. För första gången visar resultaten hur situationen har förändrats jämfört med den tidigare undersökningen från 2014. Det finns också ett avsnitt om den allt viktigare frågan om digitalisering.

Resultaten av undersökningen är av intresse bland annat för beslutsfattare och arbetsgivare. De hjälper oss att förstå arbetsplatsernas behov av att bättre skydda arbetstagarna och säkerställa deras välbefinnande.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hu | is | lt | no | pt | ro | sk | sv |