Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener 2019) – bakgrundsinformation

Keywords:

Denna genomgång ger bakgrundsinformation till och en översikt av resultaten från Esener-undersökningen 2019. I Esener undersöks hur arbetsmiljöfrågorna hanteras i praktiken på företag runtom i Europa, samtidigt som de faktorer som driver på respektive förhindrar ett förebyggande arbetsmiljöarbete kartläggs.

Esener är utformad på ett sätt som möjliggör jämförelser av resultat mellan länder och över tid. Denna upplaga är den tredje i ordningen och bygger på intervjuer med företrädare från 45 420 företag i 33 europeiska länder.

Resultaten inrymmer en rad olika aspekter, såsom vem på företagen som ansvarar för arbetsmiljön och huruvida arbetstagarna är inblandade i arbetsmiljöarbetet, hur psykosociala risker hanteras och hur olika förändringar som exempelvis digitalisering påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Ladda ner in: en