Tredje europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener 3)

Keywords:

Denna rapport innehåller den första analysen av de viktigaste resultaten och slutsatserna i den tredje utgåvan av EU-Oshas undersökning (Esener), som genomfördes 2019. Över 45 000 organisationer i 33 länder tillfrågades om sin nuvarande hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, däribland om de viktigaste drivkrafterna och hindren för effektiv förvaltning och arbetstagarinflytande.

Undersökningen är särskilt inriktad på hanteringen av psykosociala risker – såsom arbetsrelaterad stress och trakasserier – och omfattar även frågor om digitalisering. Med en helhetssyn på nuvarande arbetsmiljöpraxis i hela Europa syftar undersökningens resultat till att informera om ny arbetsmiljöpolitik och se till att riskerna på arbetsplatserna i Europa hanteras mer effektivt.

Ladda ner in: en