Rozmanitosť pracovnej sily a digitálne pracovné platformy: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

Digitálne platformové hospodárstvo sa rýchlo rozvíja a práca v tejto oblasti je rovnako rôznorodá ako samotní pracovníci. V prípade migrantov a etnických menšín je pravdepodobnejšie, že sa zapoja do práce pre platformy, táto forma zamestnania však ponúka príležitosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím a ženy.

Hoci digitálna práca môže byť vstupenkou na trh práce, môže viesť aj do slepej uličky. Tento diskusný dokument objasňuje pracovné podmienky a riziká v oblasti BOZP spojené s digitálnou platformovou prácou pre niektoré skupiny pracovníkov.

Výsledky poukazujú na spôsob, akým možno zaistiť, aby digitálna platformová práca slúžila ako odrazový mostík k výkonu povolaní istejším, bezpečnejším a zdravším spôsobom.

 

Prevziať in: en