Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER)

Keywords:

V tejto správe sa prezentuje prvá analýza hlavných zistení a záverov tretieho prieskumu ESENER agentúry EU-OSHA, ktorý sa uskutočnil v roku 2019. Viac než 45 000 podnikom v 33 krajinách bola položená otázka, ako vyzerá ich súčasné riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane hlavných spúšťacích faktorov a prekážok účinného riadenia a účasti pracovníkov.

Prieskum je zameraný najmä na riadenie psychosociálnych rizík – napríklad pracovného stresu a obťažovanie pri práci – a zahŕňa aj otázky týkajúce sa digitalizácie. Výsledkom prieskumu je ucelený pohľad na súčasné postupy v oblasti BOZP v Európe a jeho cieľom je pomôcť pri tvorbe nových politík v oblasti BOZP a zaistiť účinnejšie riadenie rizík na európskych pracoviskách.

Prevziať in: en