Zhrnutie - Duševné zdravie pri práci po pandémii COVID

Keywords:

Pandémia ochorenia COVID-19 veľmi ovplyvnila svet práce. V tejto správe sa uvádzajú zistenia analýzy európskych prieskumov o duševnom zdraví pri práci, ktoré sa vzťahujú na obdobia pred pandémiou, počas pandémie a po nej.

Dôležité zistenia sa týkajú vplyvov na konkrétne odvetvia, druh práce, podskupiny pracovníkov a pohlaví, digitalizáciu a význam organizácií, ktoré proaktívne vykonávajú opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Riešenie psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou musí byť súčasťou opatrení na ochranu pracovníkov pre kritickým udalosťami v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.

Prevziať in: en