Výsledky prieskumov medzi zainteresovanými stranami z roku 2020

Keywords:

Agentúra EU-OSHA pravidelne vykonáva prieskum v radoch zainteresovaných strán, aby získala spätnú väzbu k svojej činnosti. Prečítajte si naše hlavné výsledky a zistenia.

Túto prezentáciu si môžete prevziať aj z lokality Slideshare.

Prevziať in: en