Inteligentné digitálne monitorovacie systémy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: začlenenie a rozmanitosť na pracovisku

Keywords:

Na pracoviskách sa čoraz častejšie zavádzajú nové technológie, ako sú nositeľné zariadenia a špecializované aplikácie pre smartfóny. Okrem zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno digitálne riešenia monitorovania BOZP využiť na podporu začlenenia a rozmanitosti na pracovisku, a to posilnením integrácie širokej škály skupín pracovníkov vrátane starších pracovníkov, migrujúcich pracovníkov s nízkymi jazykovými zručnosťami, tehotných žien, neurodivergentných pracovníkov a mladých pracovníkov.

V tomto informačnom dokumente sa uvádza, ako môžu takéto systémy lepšie reagovať na potreby konkrétnych skupín pracovníkov s cieľom zabezpečiť ich neobmedzenú a bezpečnú účasť. Odborná príprava, jasná a otvorená komunikácia a priame zapojenie pracovníkov sú kľúčom k úspešnému zavedeniu digitálnych nástrojov na monitorovanie BOZP na pracovisku.

Prevziať in: en