Monitorovacie technológie na pracovisku

Keywords:

V uplynulých rokoch sa monitorovacie technológie stali oveľa prístupnejšie širokej verejnosti. Napríklad smartfóny nám môžu pomôcť lokalizovať miesto, kde sa nachádzame a športové hodiny zaznamenávajú informácie o našej fyzickej aktivite.

Mali by sa takéto technológie využívať vo väčšom rozsahu na pracovisku tak, aby zamestnávateľ mohol, napríklad, sledovať zdravie zamestnancov alebo by to bolo porušením ich súkromia? A čo vtedy, ak si zamestnanci monitorujú zdravie alebo vzorce pracovného stresu sami?

Zistite viac o výhodách a nevýhodách monitorovacích technológií v tomto odbornom preskúmaní.

Prevziaťin: cs | en | es | fi | fr | it | lt | nl | pl |