Vzťah medzi vystavením psychosociálnym rizikovým faktorom súvisiacim s prácou a kardiovaskulárnymi ochoreniami

Keywords:

V tomto diskusnom dokumente sa zisťujú súvislosti medzi psychosociálnymi rizikovými faktormi a zvýšeným rizikom výskytu srdcových ochorení a mozgových príhod. Skúmajú sa v ňom prípadné priame vplyvy mechanizmov stresu na kardiovaskulárny systém, ako aj to, ako môžu návyky nezdravého životného štýlu – ako dôsledok stresu súvisiaceho s prácou – na druhej strane ovplyvňovať kardiovaskulárne zdravie. Posudzuje sa takisto prínos priaznivého psychosociálneho prostredia ako ochranného faktora pred kardiovaskulárnymi ochoreniami a

navrhuje sa viaczložkový komplexný systém prevencie.

Prevziať in: en