„Zdraví zamestnanci, prosperujúce podniky – praktická príručka k dobrým podmienkam na pracovisku“

Keywords:

Táto príručka opisuje praktický prístup k prevencii a riadeniu pracovných psychosociálnych rizík a poškodení podporno-pohybovej sústavy. Európski zamestnanci označujú tieto dva problémy ako hlavnú príčinu chorôb z povolania. Sú príčinou mnohých stratených pracovných dní a ich výsledkom nie je len osobné utrpenie, ale aj značné finančné straty.

Táto príručka, ktorá je prispôsobená potrebám mikropodnikov a malých podnikov, obsahuje jednoduchý postup v piatich krokoch na zlepšenie pracovného prostredia s cieľom riešiť tieto problémy. Napriek tomu, že je určená predovšetkým pre majiteľov a manažérov, môže zaujímať aj zamestnancov a ich zástupcov, ako aj poradcov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

V príručke sa nachádzajú jednoduché vysvetlenia a informácie spolu s vybranými cvičeniami, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie zmysluplných a trvalých zlepšení v prospech zamestnancov a podnikov.

Prevziať in: bg | de | el | en | et | fi | fr | is | nl | pl | sk | sl | sv |