Budúcnosť práce: crowdsourcing

Keywords:

Rozvojom technológie sa rozšírili možnosti tzv. presunutia práce mimo tradičných pracovísk a vznikli úplne nové formy organizácie práce. Jedným z týchto nových modelov práce je crowdsourcing – platená práca organizovaná prostredníctvom online výmeny práce. V tomto článku sa opisujú hlavné riziká, ktoré môžu vyplynúť zo širokej škály úloh vykonávaných pracovníkmi v rámci crowdsourcingu. Rýchly rast v tejto oblasti práce priniesol aj niektoré významné problémy, takže tento článok sa zaoberá aj niekoľkými príkladmi dosiaľ nevyriešených otázok.

Prevziaťin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |