Factsheet 87 - Rozmanitosť pracovnej sily a hodnotenie rizík: zaručene bude každý zahrnutý Zhrnutie správy agentúry

Keywords:

Rozmanitosť pracovnej sily a jej riadenie na pracovisku sú v súčasnosti významným aspektom dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Napriek tomu sa v rámci štúdia venovalo rozmanitosti z hľadiska hodnotenia rizík dosiaľ iba veľmi málo pozornosti. Nástroje na hodnotenie rizík, ktoré by zohľadňovali konkrétne riziká ohrozujúce napríklad zdravotne postihnutých, migrujúcich zamestnancov, starších zamestnancov, ženy a sezónnych zamestnancov, sa zatiaľ používajú iba zriedkavo.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |