Factsheet 83 - Dobrá prax pri predchádzaní rizikám, ktorým sú vystavení mladí zamestnanci – zhrnutie správy

Keywords:

Mladí ludia sú z rozlicných dôvodov vystavení vyššiemu riziku pracovných úrazov. Majú nedostatok skúseností, nie sú ešte zbehlí, neuvedomujú si riziká a ich zrucnosti a odborné vzdelanie sú zatial obmedzené. Nie vždy poznajú svoje práva a povinnosti svojich zamestnávatelov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci. Môžu sa zdráhat hovorit o problémoch a snažit sa za každých okolností vyhoviet svojmu novému zamestnávatelovi. Preto im treba vytvorit bezpecné a vhodné pracovné miesta, ktoré zodpovedajú ich zrucnostiam, ako aj duševným a fyzickým schopnostiam a zabezpecit pre nich adekvátnu odbornú prípravu a dohlad.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |