Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER 2019) – informácie v skratke

Keywords:

Toto zhrnutie prináša základné informácie o prieskume ESENER 2019 a prehľad jeho výsledkov. Prieskum sa zameriava na to, ako európske podniky riadia problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom skúma hnacie sily a prekážky pri riešení rizík na pracovisku.

Prieskum bol navrhnutý tak, aby poskytol porovnateľné údaje z jednotlivých krajín za určité obdobie. V roku 2019 a prieskum uskutočnil po tretíkrát a na rozhovoroch sa zúčastnili zástupcovia zo 45 420 podnikov v 33 európskych krajinách.

Vo výsledkoch sa odzrkadľujú odpovede na otázky týkajúce zodpovednosti za riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zapojenia zamestnancov do tohto riadenia, ako aj spôsobu riadenia psychosociálnych rizík a prístupu k zmenám, ktoré znamená napríklad digitalizácia pre bezpečnosť a zdravie pracujúcich.

Prevziať in: en