E-fact 74: Nanomateriály v údržbárskej práci: riziká pri práci a prevencia

Keywords:
 
Tento informačný leták prináša krátky úvod do problematiky nanomateriálov a ich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Vysvetľuje, ako sa zamestnanci môžu stretnúť s nanomateriálmi pri vykonávaní údržby a obsahuje aj informácie o tom, čo treba urobiť na prevenciu vystavení voči rizikám.
Prevziať in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | lt | nl | pt | sk | sl |