Budovanie bezpečných priestorov: domáce násilie a pracoviská

Keywords:

Účinky domáceho násilia na život obetí sa zriedkakedy obmedzujú len na miesto, kde k nemu došlo. U väčšiny obetí dochádza k narušeniu ich profesijného života. Negatívny vplyv zneužívania na ich zdravie, produktivitu a celkovú pohodu môže negatívne ovplyvniť aj ich spolupracovníkov a zamestnávateľov.

Tento diskusný dokument opisuje, ako sa domáce násilie stáva problémom na pracovisku, a uvádza príklady právnych a politických rámcov na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Takisto sa v ňom odporúčajú príslušné opatrenia na pracovisku, ktoré môžu účinne pomáhať obetiam a prispievať k boju proti zneužívaniu.

Prevziať in: en