Mapovanie tela a mapovanie nebezpečenstiev pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Tento informačný list prináša prehľad o mapovaní tela a mapovaní nebezpečenstiev, pričom poukazuje na prínos týchto techník pri identifikovaní a prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Obsahuje informácie o zdrojoch, ktoré sú nevyhnutné pre konkrétne mapovanie tela alebo nebezpečenstiev na pracovisku, ako aj súvisiaci podrobný návod.

Zapojenie zamestnancov je kľúč k úspešnému hodnoteniu rizík a efektívnemu riadeniu rizík. Mapovacie techniky sú interaktívne a založené na aktívnej participácii zamestnancov, pričom ich podnecujú k zamysleniu nad tým, ako práca vplýva na zdravie, ako identifikovať možné riziká a nájsť praktické riešenia. Výsledky sú mimoriadne cenným materiálom pre hodnotenie rizík a monitorovacie procesy.

Prevziať in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | no | pl | pt | sk | sl |