Rakúsky model s názvom Škola v pohybe: kvalita školy znamená, že sa deťom umožní uspokojiť ich prirodzenú potrebu pohybu

Keywords:

Mladí ľudia a dospievajúci potrebujú dostatočný pohyb, aby sa zabezpečil ich optimálny vývoj. Vo výskume sa preukázalo, že nedostatok pohybu môže viesť k problémom so správaním a poškodeniam podporno-pohybovej sústavy.

Diskusný dokument skúma rakúsky model s názvom „Škola v pohybe“, ktorý kladie dôraz na to, aby sa žiakom poskytla príležitosť na pohyb v škole, čo im pomôže zachovať si a zlepšiť vlastnú pohodu. Model bol vyvinutý s cieľom podporiť propagáciu dobrého zdravia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí (prostredníctvom telesnej aktivity) a prispieť k zvýšeniu informovanosti o dôležitosti pohybu. Zvyk sedieť a polohy pri sedení, ktoré sa osvoja v detstve a v čase dospievania, sú veľakrát zachovávané aj v dospelosti. Dlhé sedenie pri práci často vedie k zdravotným problémom postihujúcim podporno-pohybovú sústavu, najmä k bolestiam v dolnej časti chrbta, krku a ramien. V záujme prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy je možné v práci vykonať celý rad úprav, najefektívnejšie je však začať skoro a podporovať fyzicky aktívnejší životný štýl už v detstve.

Prevziať in: en