Informačné kanály RSS od agentúry

Informačné kanály RSS od agentúry

Táto stránka obsahuje prehľad o RSS (Čo je RSS?), ktoré sú v súčasnosti dostupné na stránke osha.europa.eu. Prihláste sa na odber našich RSS (Really Simple Syndication) a dostávajte informácie priamo do svojho počítača!

Pozrieť si jeden z kanálov v súhrne RSS (Čo je súhrn?):

  1. Skopírujte internetovú adresu URL alebo skrátený príkaz (shortcut) zodpovedajúci téme, ktorá vás zaujíma.
  2. Vložte URL do čítačky.

Ak využívate online službu RSS, použite skrátený príkaz:

  1. Kliknite na tlačidlo skráteného príkazu pre danú službu.
  2. Ak daná služba nie je uvedená na zozname, kliknite na tlačidlo „Add to any“.
Poznámka
Aktuálny jazyk je angličtina. Ak chcete odoberať kanály v inom jazyku, najprv zmeňte jazyk na tejto stránke.

Všeobecné informácie

URL: Najnovšie publikácie
URL: Najnovšie správy
URL: Najnovšie podujatia
URL: Najnovšie príspevky na blogu
URL: Najnovšie výzvy
URL: Najnovšie voľné pracovné miesta
URL: Najnovšie smernice
URL: Najnovšie semináre