Informačné kanály RSS od agentúry

Informačné kanály RSS od agentúry

Táto stránka obsahuje prehľad o RSS (Čo je RSS?), ktoré sú v súčasnosti dostupné na stránke osha.europa.eu. Prihláste sa na odber našich RSS (Really Simple Syndication) a dostávajte informácie priamo do svojho počítača!

Pozrieť si jeden z kanálov v súhrne RSS (Čo je súhrn?):

  1. Skopírujte internetovú adresu URL alebo skrátený príkaz (shortcut) zodpovedajúci téme, ktorá vás zaujíma.
  2. Vložte URL do čítačky.

Ak využívate online službu RSS, použite skrátený príkaz:

  1. Kliknite na tlačidlo skráteného príkazu pre danú službu.
  2. Ak daná služba nie je uvedená na zozname, kliknite na tlačidlo „Add to any“.

Všeobecné informácie

Najnovšie publikácie

Najnovšie správy

Najnovšie podujatia

Najnovšie príspevky na blogu

Najnovšie výzvy

Najnovšie voľné pracovné miesta

Najnovšie smernice

Najnovšie semináre