Work-related musculoskeletal disorders summary

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: fra forskning til praksis. Hva kan vi lære?

Keywords:
Til tross for mange initiativer som er rettet mot forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, er forekomsten fortsatt høy i hele EU. Denne rapporten oppsummerer funnene fra et omfattende prosjekt som tar sikte på å utforske årsakene til dette og identifisere mangler på både politisk nivå og i forbindelse med implementering av effektive tiltak på arbeidsplassen.
Prosjektet besto av tre deler: en undersøkende litteraturgjennomgang, en analyse av 142 nasjonale, politiske initiativer og en kvalitativ forskningsstudie rettet mot å identifisere hvordan muskel- og skjelettlidelser håndteres på arbeidsplasser i praksis. Denne rapporten identifiserer barrièrer og suksessfaktorer for håndtering av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser ved å trekke sammen funnene fra disse tre delene. Den gir flere anbefalinger på ulike nivåer – fra politisk nivå til arbeidsplassnivå.
Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet