Forebygging av muskel- og skjelettlidelser og psykososiale risikoer på arbeidsplassen: EU-strategier og fremtidige utfordringer

Keywords:

En stor mengde forskning peker på yrkesrelaterte faktorer i forbindelse med inntreden av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Det er anerkjent at individuelle, fysiske, psykologiske, sosiale og arbeidsrelaterte aspekter så vel som andre yrkesmessige og ikke-yrkesmessige faktorer spiller en rolle i arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Psykososiale risikoer har over tid vist seg å være av økende relevans innen forskning på bestemmende faktorer for muskel- og skjelettlidelser.

Det foreligger sterke bevis på at psykososiale og organisatoriske faktorer øker risikoen for muskel- og skjelettlidelser, særlig i kombinasjon med fysiske risikofaktorer. Dette diskusjonsnotatet gir en oversikt over prevalensen av muskel- og skjelettlidelser i Europa og tar en nærmere titt på situasjonen i Italia, der det er registrert økende tilfeller med muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen.

Diskusjonsnotatet skisserer også EU-direktiver, -strategier og -policyer samt europeiske initiativer rettet mot forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, herunder EU-OSHA 2020-2022-kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning». Dette diskusjonsnotatet avslutter med å understreke behovet for en integrert, helhetlig og tverrfaglig tilnærming til håndtering og forebygging av muskel- og skjelettlidelser.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet