Tilbakevending til arbeidet etter sykefravær som skyldes muskel- og skjelettlidelser i lys av psykososial risiko på arbeidsplassen

Keywords:

Muskel- og skjelettlidelser er et av helseproblemene som oppgis oftest av arbeidstakerne, og står for en betydelig andel av sykefraværet.

Denne artikkelen ser nærmere på den psykososiale risiko ved å vende tilbake til arbeidet med en muskel- eller skjelettlidelse. Den konkluderer med at viktige faktorer for en vellykket tilbakevending til arbeidet blant annet er en helhetlig risikovurdering av fysiske og psykososiale risikoer, en plan for tilbakevending til arbeidet,
involvering av arbeidstakeren i prosessen, og et positivt og støttende arbeidsmiljø.

Artikkelen fastsetter prinsippene for god praksis for en vellykket tilbakevending til arbeidet og illustreres med eksempler på god praksis.

Last ned in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |