Digitaliseringen av arbeid: psykososiale risikofaktorer og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Digitaliseringen av økonomien har endret arbeidslivet gjennom hjemmekontor, plattformbasert arbeid og mobilarbeid basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Da koronapandemien startet, begynte stadig flere europeere å jobbe hjemmefra, etter hvert som tiltakene om sosial distansering ble iverksatt.

Denne artikkelen går gjennom virkningen denne digitaliseringen har på arbeidsstyrken i Europa og ser på virkningen den har på psykososiale risikofaktorer (f.eks. arbeidspress, arbeidsmengde, balanse mellom arbeid og privatliv) og fysiske risikofaktorer (f.eks. repetitive oppgave, arbeidsstilling) for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Den drøfter også hvordan man kan forebygge slike lidelser og fremme helse og velferd i arbeidslivet.

Last ned in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |