Retningslinjer og praksis for forebygging. Tilnærminger for å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Som en del av Det europeiske arbeidsmiljøorganets prosjekt «Gjennomgang av forskning, retningslinjer og praksis for forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser» gjennomførte prosjektgruppen en omfattende analyse av eksisterende retningslinjer for forebygging av muskel- og skjelettlidelser i en rekke land. Målet var å få en bedre forståelse av hvilke omstendigheter som ligger til grunn for en effektiv gjennomføring av strategier og tiltak for å løse disse svært utbredte arbeidsrelaterte helseproblemene.

Rapporten beskriver 25 initiativ på politisk nivå og inkluderer en dyptgående analyse av seks land med en rekke forskjellige strategiske tilnærminger til forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Resultatene inkluderer manglende evalueringer og data samt suksessfaktorer som fremgikk av analysen.

Last ned in: en