Resymé - Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: hvorfor er de fremdeles så utbredte? Bevis fra en litteraturgjennomgang

Keywords:

Denne litteraturgjennomgangen undersøker årsakene til den vedvarende forekomsten av muskel- og skjelettlidelser (MSD) blant arbeidstakere over hele EU. Til tross for lovgivning og forebyggende tiltak, er nivået på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser fortsatt høyt.

Forfatterne identifiserer faktorene som påvirker utbredelsen av muskel- og skjelettlidelser blant arbeidsstyrken, inkludert endrede arbeidsmåter, alder og kjønn, helseatferd og livssyn, psykososiale faktorer og sosioøkonomiske forskjeller. De konkluderer med at vi trenger nye tilnærminger for å forebygge mot muskel- og skjelettlidelser og gi anbefalinger.

Det anbefales blant annet en mer helhetlig tilnærming til risikovurdering som kombinerer både fysiske og psykososiale risikoer – faktorer som begge fører til økt fare for å utvikle muskel- og skjelettlidelser blant arbeidstakere.

Last ned in: cs | da | de | el | en | fr | mt | no | pt | ro |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet