Sammendrag - Muskel- og skjelettlidelser og psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen – statistisk analyse av undersøkelsesdata fra hele EU

Keywords:

Denne rapporten presenterer en begrepsramme som forklarer arbeidsrelaterte risikofaktorer for muskel- og skjelettlidelser og psykisk helse. Den analyserer data fra den nyeste europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen (EWCS) og Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) for å utforske hvordan særtrekkene ved den enkelte arbeidstakers arbeid (som biomekaniske og psykososiale faktorer) og HMS-praksis på bedriftsnivå er knyttet til muskel- og skjelettlidelser og helse.

Rapporten finner at enkelte psykososiale faktorer har sterk innvirkning på muskel- og skjelettlidelser og helse, og gir anbefalinger og framhever behovet for helhetlige risikovurderinger for å minimere negative helsemessige konsekvenser på arbeidsplassen.

Last ned in: en