Smart automatisering for å redusere fysisk krevende arbeid ved produksjon av stålprodukter (ID12)

Keywords:

En svensk produsent av stålprodukter er en tidlig bruker av industriroboter og automatisert produksjon. Her brukes KI-baserte systemer for å skape en tryggere og mer effektiv arbeidsplass.

Roboter tar seg av monotone oppgaver, som for eksempel sveising, mens arbeidstakere kan fokusere på mindre spesialbestillinger eller påta seg tilsynsoppgaver.

Å skape tillit blant til slike systemer blant arbeidstakere er avgjørende for at en vellykket og sikker gjennomføring. Til tross for innledende bekymringer har automatiseringen gitt arbeidstakere mulighet til omskolering eller kompetanseheving og redusert den generelle risikoen for skader og komplikasjoner på arbeidsplassen. 

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet