Kognitiv og fysisk automatisering av en produksjonslinje i et sagbruk (ID2)

Keywords:

Integrering av KI-baserte systemer på arbeidsplassen for å løse fysiske og kognitive oppgaver ser ut til å være stadig mer lovende. I dette eksemplet som beskriver en produksjonslinje i et sagbruk, kan en industrirobot overvåket av arbeidstakere i et kontrollrom sortere og håndtere defekte planker uten avbrudd.

En slik overføring av menneskelig arbeidskraft fra transportbåndet til kontrollrommet kan redusere fysisk og psykososial belastning knyttet til repeterende oppgaver, samt eksponering for støy, støv og tunge løft.

Egnet opplæring og tilstrekkelige sikkerhetstiltak kan gi positive langsiktige fordeler for både bedriften og arbeidstakerne. 

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet