En robot som automatiserer gjødselfjerning for å sikre hygieniske forhold hos husdyr (ID11)

Keywords:

Bærekraftig produksjon i næringsmiddelindustrien er fremtiden. Den nederlandske teknologiutvikleren som beskrives i denne casestudien, fokuserer på landbruksmaskiner i forbindelse med melkekyr.

Våre produkter brukes i over 45 land i EU og rundt om i verden. Deres selvkjørende robot kan opprettholde god hygiene i kufjøs og spesialiserer seg på gjødselfjerning.

Paradigmeskiftet som følge av denne innovasjonen kan føre til at bønder beveger seg bort fra den tradisjonelle rollen som kroppsarbeidere til å innta en mer administrerende og overvåkende funksjon på gårdene.

Last ned in: en