Collaborative robot that automates sewing of bags in automotive supplier industry (ID5)

Samarbeidende roboter som automatiserer sying av bager i bilindustrien (ID5)

Keywords:

En global leverandør innen bilindustrien har innført automatiserte prosesser i sin virksomhet i Portugal, og bruker roboter, cobots og AGV-er til å utføre en rekke arbeidsoppgaver.

Snarere enn å eliminere jobber, har dette fremskyndet eller tilrettelagt oppgaver. En annen fordel er at det har redusert sosial isolasjon på arbeidsplassen siden arbeidstakere roterer stasjonene oftere og dermed har økt kontakt med kollegene.

Etter hvert som arbeidstakere omskoler seg og tilegner seg spesialisert opplæring, vil det være mulig å vurdere hvilken kompetanse som er viktige for fremtidens arbeidslivet, og hvilken kompetanse som er mindre relevant.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet