Robotic system for palletising and depalletising products (ID7)

Robotsystem for palletering og depalletering av produkter (ID7)

Keywords:

Innovative og bærekraftige teknologier har gjort det mulig for et dansk selskap å depalletisere og palletisere produkter på forespørsel og uten et lager.

Ved å samarbeide om å utvikle banebrytende 3D-sensorteknologi som gjør det mulig for roboter å «se», har selskapet vært i stand til å redusere nattarbeid og dermed risikoen for negative helseutfall for deres arbeidstakere. I noen tilfeller har den KI-baserte robotløsningen halvert syklustidene og gjort tidligere manuelt arbeid helautomatisert.

Mesteparten av det gjenværende manuelle arbeidet består av overvåking av det KI-baserte systemet og problemløsning ved feil.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet