Avansert robotikk i sprøytestøping og ekstrudering av plastprodukter redusere fysiske krevende oppgaver (ID13)

Keywords:

En produsent av plastprodukter i Sverige har integrert coboter (samarbeidende roboter) i prosessen med prøveforberedelse av prøvetakingsutstyr for utåndet luft.

Coboten automatiserer en monoton oppgave under styring av en operatør. Dette er svært tidsbesparende og reduserer risikoen for kontaminering av prøver betydelig.

Denne automatiseringen reduserer risikoen for muskel- og skjelettlidelser forårsaket av repetitive arbeidsoppgaver og gir arbeidstakere tid til å fokusere på mer utfordrende oppgaver.

Arbeidstakere kan gis ekstra beskyttelse ved å konsultere spesialister for å utføre helse- og sikkerhetskontroller av systemet.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet