Gjennomgang av vellykkede benchmarking-initiativer innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Keywords:

I Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har vi definert "benchmarking" som "en planlagt prosess der en organisasjon sammenligner sine prosesser og resultater innenfor helse og sikkerhet med andre organisasjoners prosesser og resultater for å lære hvordan den kan redusere antallet ulykker og sykdom, bedre etterlevelsen av HMS-regelverket og/eller redusere kostnadene ved etterlevelse. På bakgrunn av denne definisjonen var det overordnende målet for prosjektet å gjennomgå ulike ordninger for HMS-benchmarking på bransjenivå, medlemsstatsnivå og europeisk nivå. Undersøkelsen skulle også vurdere fordelene og begrensningene ved slike ordninger og identifisere de viktigste faktorene og hindringene for å lykkes.

Last ned in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |