Opplysningsdokument: sårbare arbeidstakere og farlige stoffer

Keywords:

Dette opplysningsdokumentet inneholder praktisk veiledning i rettslige forpliktelser og god praksis i forbindelse med sårbare arbeidstakere som kan bli eksponert for farlige stoffer på arbeidsplassen. Det er viktig at risikovurdering og forebyggende tiltak tar hensyn til grupper arbeidstakere som har særlige behov eller kan være særlig utsatt.

Opplysningsdokumentet inneholder et sammendrag av arbeidsgivernes rettslige forpliktelser og ser på særlig grupper, f.eks. nye eller unge arbeidstakere, migranter eller midlertidig ansatte, arbeidstakere med en medisinsk tilstand, gravide eller ammende og kvinnelige arbeidstakere. Hva kan arbeidsgivere gjøre for å sikre at disse gruppene arbeidstakere beskyttes mot skade som skyldes eksponering for farlige stoffer?

Last ned in: de | en | fi | fr | is | lv | mt | nl | pt | sk | sl |