Droner som inspiserer anleggsplasser for gassinfrastruktur (ID16)

Keywords:

Oppgaver som ikke er kognitivt krevende, dvs. oppgaver som faller inn under såkalte «3D-jobber» (dirty, dull og dangerous), er spesielt godt egnet til automatisering.

Casestudien av det norske gassinfrastrukturselskapet viser fordelene ved å implementere KI-baserte systemer for å utføre oppgaver som kan være kognitive av natur, men som først og fremst har fysiske HMS-konsekvenser for arbeidstakere.

Droner utstyrt med KI-basert programvare støtter en raskere og mer effektiv gjennomføring av inspeksjoner på stedet, uten risiko for negative effekter grunnet fysisk belastning eller eksponering for ugunstige vær- og miljøforhold. 

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet