Artificial intelligence-based system for product inspection in manufacturing

KI-basert system for produktinspeksjon innen produksjon (ID3)

Keywords:

Innføring av robotsystemer og KI-baserte systemer i arbeidslokalene, kan påvirke alle ledd i hierarkiet på arbeidsplassen.

Som skissert i denne casestudien, har bruken av datadrevne systemer for produktinspeksjon vist seg å være både kostnadseffektive og nøyaktige i et tysk storkonsern. Systemene har dessuten fritatt arbeidstakerne for unødvendig arbeidsbelastning.

Det har også endret rutinene på ledelsesnivå: Overgangen fra en manuell til en automatisert arbeidsplass har skapt nye utfordringer, men har også gitt nye muligheter for planlegging og ledelse som tidligere ikke var tilgjengelige.

Last ned in: en