KI-baserte tiltak for kvalitetskontroll av materialer (ID15)

Keywords:

Overholdelse av EU-direktiver og maskinsikkerhetsstandarder kan være avgjørende for suksessen til robotsystemer og KI-basert automatisering på arbeidsplassen.

Et svensk-norsk selskap som utvikler og integrerer slike systemer gir innsikt i mulige effekter av maskinlæring på arbeidstakere og bedrifter.

Den iboende uforutsigbarheten ved den selvlærende funksjonen til kunstig intelligens, fikk selskapet til å gi spesialisert opplæring til både deres ansatte og deres kunder, og til å utvikle strengere sikkerhetstiltak som til og med kan kreve full fysisk adskillelse av arbeidstakere og roboter.  

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet