Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Avanserte robotsystemer for inspeksjon og vedlikehold av gass- og oljeinfrastruktur (ID10)

Keywords:

Det statseide og - drevne norske gassinfrastrukturselskapet har tatt i bruk robotteknologi for å prioritere de ansattes arbeidsmiljø og helse (HMS).

Tidligere ble inspeksjon og vedlikehold av gass- og oljeinfrastrukturer utført manuelt, noe som gjorde at arbeidstakere ble utsatt for farer knyttet til arbeid i en trykkbeholder.

Nå benytter selskapet to robotsystemer. Ved å beholde full kontroll over begge robotsystemene når de opererer eksternt, har arbeidstakerne tilegnet seg nye ferdigheter. En oppdatert HMS-sjekkliste gjenspeiler kravene til denne nye virkeligheten.

Last ned in: en