An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

Et KI-basert system for visuell identifisering av farlige partikler i en luftprøve (ID8)

Keywords:

Bruken av KI-teknologi i vitenskapelig forskning strekker seg utover de praktiske fordelene.

Et tysk forskningsinstitutt bruker et KI-basert mikroskop som kan analysere elektronbilder og både identifisere og klassifisere stoffer etter størrelse.

Denne teknologien har erstattet manuelle og repeterende oppgaver, redusert risikoen for kontaminering av prøver og hatt en tidsbesparende effekt, samtidig som den har forbedret den sosiale dynamikken i forskningsgruppen.

Nå som den negative og ofte polariserende effekten knyttet til fordelingen av simple arbeidsoppgaver er borte, er medarbeidernes samhandling og diskusjoner mer fokusert på relevante, intellektuelle og produktive emner.

Last ned in: en