KI-basert programvare for å øke hastigheten, omfanget og effekten av faktasjekking (ID14)

Keywords:

Bruken av kunstig intelligens i journalistikken bringer med seg en rekke etiske betraktninger.

En registrert veldedig organisasjon i England har opplevd en positiv økning i hastigheten, omfanget og kvaliteten på arbeidet deres takket være KI-basert programvare for faktasjekking.

Det kan imidlertid være behov for spesifikke tiltak for å beskytte arbeidstakere mot økt eksponering for skadelig innhold, ettersom KI kan hente frem historier som ellers ikke ville blitt funnet av andre verktøy, herunder grafisk vold eller hatprat.

Selv om ingen negative effekter har blitt rapportert så langt, fremmer selskapet en arbeidsplass med sosial støtte for å håndtere potensielle risikoer for arbeidstakere. 

Last ned in: en