Kopsavilkums Psihosociālie riski Eiropā: izplatība un novēršanas stratēģijas

Keywords:

Šā kopsavilkuma pamatā ir Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) kopīgais ziņojums par psihosociālajiem riskiem darba vietā. Tas ir balstīts uz abu aģentūru savstarpēji papildinošo darbu, ko atspoguļo to atšķirīgās lomas. Atzīstot veselības un darba attiecību sarežģīto būtību, ziņojumā sniegta salīdzinoša informācija par psihosociālo risku izplatību starp darbiniekiem un izskatīta šo risku saistība ar veselību un labklājību. Turklāt pievērsta vērība jautājumam par to, cik lielā mērā iestādes piedalās psihosociālo risku novēršanā, un izklāstīts, kādus pasākumus var īstenot uzņēmumi. Kopsavilkumā ietverts pārskats par sešās dalībvalstīs īstenoto politiku.

Lejupielādētin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |