Prevence muskuloskeletálních poruch prostřednictvím zapojení pracovníků

Keywords:

Tato prezentace poskytuje přehled zapojení pracovníků do prevence muskuloskeletálních poruch a kroků, pomocí kterých mohou zaměstnavatelé pracovníky aktivně zapojit do rozpoznávání muskuloskeletálních problémů a výběru a provádění nejlepších řešení.

Vychází z těchto publikací:

Zapojení pracovníků do prevence muskuloskeletálních rizik v práci

Prevence muskuloskeletálních poruch prostřednictvím aktivního zapojení pracovníků: tipy na osvědčené postupy

Tuto prezentaci si také můžete stáhnout ze Slideshare.

Stáhnout in: el | en | fi | hr | is | lt | ro |