Prevence muskuloskeletálních poruch prostřednictvím aktivního zapojení pracovníků: tipy na osvědčené postupy

Keywords:

Tento informační list přináší rady pro efektivní zapojení pracovníků do prevence muskuloskeletálních poruch. Pracovníci a/nebo jejich zástupci by měli být zapojeni do všech fází hodnocení a prevence rizik muskuloskeletálních poruch, včetně určování nebezpečí, hodnocení rizik a výběru, provádění, monitorování a hodnocení řešení. Aktivní zapojení pracovníků přispívá k nalezení nejpraktičtějších řešení, protože pracovníci vědí nejlépe, jak provádějí své pracovní úkoly a co to obnáší.

Stáhnout in: de | el | en | et | fi | is | lt | nl | pt | sk | sl |