ESENER 2019 Politická zpráva

Keywords:

Tato publikace představuje shrnutí hlavních zjištění průzkumu ESENER 2019 a uvádí rizikové faktory, které jsou na pracovištích předmětem největších obav, úroveň zapojení zaměstnanců do opatření na řešení těchto otázek, a důvody, proč pracoviště bezpečnost a ochranu zdraví při práci řídí nebo neřídí. Poprvé výsledky ukazují, jak se ve srovnání s předchozím průzkumem v roce 2014 situace změnila, a zahrnuje i část věnovanou nově vznikajícímu problému digitalizace.

Výsledky tohoto průzkumu mají význam mimo jiné i pro tvůrce politik a zaměstnavatele. Pomáhají nám pochopit potřeby jednotlivých pracovišť, aby pracovníci byli lépe chráněni a byly zajištěny jejich dobré pracovní podmínky.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hu | is | lt | no | pt | ro | sk | sv |