Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 2019) – základní informace

Keywords:

Toto shrnutí uvádí základní informace o průzkumu ESENER 2019 a přehled jeho výsledků. Průzkum se zaměřil na to, jak evropské podniky řídí BOZP v praxi, a zkoumal hnací síly a překážky řízení rizik na pracovišti.

Průzkum ESENER je koncipován tak, aby jeho výsledky byly porovnatelné mezi zeměmi i v průběhu času. Třetí průzkum ESENER, který se uskutečnil v roce 2019, zahrnoval rozhovory se zástupci 45 420 podniků ze 33 evropských zemí.

Výsledky průzkumu se týkají řady témat, mimo jiné toho, kdo je odpovědný za řízení BOZP, zda se zaměstnanci tohoto řízení účastní, jak jsou řešena psychosociální rizika a jaký dopad mají změny, jako je digitalizace, na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Stáhnout in: en