Infographics

In the digital age, infographics can be a powerful tool. They are able to express even complicated information clearly, succinctly and memorably, and they can be shared online.

Тази инфографика показва основните факти и числа, свързани с цифровите трудови платформи като част от кампанията „Безопасна и здравословна работа в ерата на цифровите технологии“.

В нея се посочва разпространението на работата през цифрови платформи в икономиката на ЕС, рисковете и предизвикателствата в областта на здравословните и безопасни условия на труд, както и възможностите, свързани с нейното разпространение във всички сектори на икономиката. Представени са и примери за политики и инициативи за превенция на риска с цел осигуряване на безопасността и здравето на работещите в цифрови платформи.

Тази визуална графика показва основните моменти от кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“.

Научете и споделете всичко, което се случва — обявяването на петте приоритетни области, различните стъпки от конкурса за награди за добри практики и основни събития, като Европейските седмици за безопасност и здраве при работа.