Упражнения на работното място и други улеснения позволяват връщане на работа след проблеми с гърба — публична администрация

Keywords:

В този казус е представено успешното връщане на работа на ръководител на проекти след едногодишно отсъствие поради синдром на крушовидния мускул, който причинява болка вследствие на продължително седене, наред с други неща. Поддържането на контакт и оказването на подкрепа от страна на колегите и прекия ръководител на работещата по време на отсъствието ѝ я карат да се чувства ценена и ѝ помагат да вземе основните решения относно нейния план за връщане на работа.

След връщането си компанията приема комбинация от мерки — като например по-късно начало на работното време, софтуер за разпознаване на гласа и адаптирано оборудване — които да помогнат на работещата да изпълнява задачите си без да изпитва дискомфорт.

Всичко това се допълва от проактивното отношение на работещата, съвети от професионалисти, както и закупуването от нейна страна на ортопедичен сгъваем стол и интелигентен часовник с таймер, който да ѝ напомня да се изправя.

Изтегляне in: en