Резюме: преглед на изследване относно рехабилитация и връщане на работа

Keywords:

Европейската работна сила застарява. По-възрастните работници са изложени на повишен риск от ранно пенсиониране поради увреждания и дългосрочно отсъствие заради болест, което води до значителни разходи. Резюмето е изготвено въз основа на преглед, представляващ актуално обобщение на знанията относно системи, програми и мерки за професионална рехабилитация и връщане на работа, както и за различните им компоненти. В него е извършен анализ на настоящите данни за ефективността на мерките и се изследват факторите, обуславящи успешната и устойчива рехабилитация и реинтеграция.

Изтегляне in: en