Рехабилитация и връщане на работа: Доклад за анализ на политиките, стратегиите и програмите на ЕС и държавите членки

Keywords:

На фона на застаряващата работна сила в този доклад е направен преглед на подходите, прилагани за рехабилитация и връщане на работа в Европа. Анализирани са факторите, които определят дали системите за рехабилитация и връщане на работа са развити и прилагани в отделните държави, и се посочват специфични фактори за успех на тези системи в Европа. В заключение са разгледани значимите за политиките констатации и се посочват области, в които са необходими допълнителни изследвания за запълване на настоящите пропуски в знанията.

Изтегляне in: en